Úvod

Vítá vás Kartobylinkář (R), pracující nevědeckým způsobem s Orákulem, vykládáním karet, pohyby virgulí, vnuknutím, vnitřním hlasem, automatickou kresbou a psaním v tranzu, vhledem s vnitřními pocity, analýzou Božích znamení a zkušeností vlastních, sdělených zkušeností zákazníků i výběrem zkušeností tradičních bylinkářů.

Vše, co se zde dočtete, je mým osobním názorem na váš povrchně naznačený problém. Vzhledem k absenci odborné anamnézy a vyšetření, které může udělat jen lékař, považujte moje alternativní doporučení za inspiraci, která se sice v podobných případech někomu osvědčila, ale není tím bohužel garantováno, že to bude úspěšné i ve vašem případě.

a) Veškeré zde uvedené texty, komentáře, články a rady považujte za materiál k porovnání vašeho výběru léčitelských postupů a mými vlastními zkušenostmi, názory či zvláštními mimosmyslovými schopnostmi k řešení vašich naznačených problémů na úrovni ducha, životosprávy a závad v pocitech zdraví na úrovni obecné i osobní.

b) Budete-li chtít cokoliv využít ze zde uvedených zdrojů pro servis vašeho zdraví, informujte vašeho lékaře, který by měl rozhodnout, co ze zde uvedených doporučení lze použít! Bez lékaře je jakákoliv zde uvedená byť tradiční aplikace výhradně na vaše riziko a odpovědnost!

c) Zde uvedené texty a doporučení jsou výběrem z mých mnohadesítekletých osobních zkušeností, poznání, zkušeností mých předků a učitelů, a jsou mým duševním vlastnictvím, know-how (nouhau).